Udvalg

Silkeborg Frømandsklub har et antal udvalg, og hvert udvalg har en kontaktperson som er i bestyrelsen. Hvert udvalg er selvsupplerende med medlemmer.

Dykkerudvalg
Udvalget har som opgave, at arrangere mindst en dykkertur om måneden. Dykkerudvalget består af den siddende bestyrelse (undtaget formand og kassereren) samt suppleanter.

Klubaftner
Udvalget har som opgave, at arrangere mindst en klubaftnen hver 2. måned. Dykkerudvalget består af den siddende bestyrelse (undtaget formand og kassereren) samt suppleanter.

UV Jagt & Fridykning
Udvalget har som opgave, at arrangere UV jagt ture og fridykker ture efter behov, samt udvikle disse aktiviteter i klubben.
Kontakt person:
Jens Nørholm
E: jens.noerholm@schneider-electric.com
T:51231693

Medlemmer:
ingen

Ungdom
Udvalget har som opgave, at arrangere ungdoms ture, samt udvikle disse aktiviteter i klubben.

Kontakt person:
Gitte Feldt
E: g-feldt@hotmail.com
T: 22295165

Medlemmer:
ingen

Materiel
Udvalget har som opgave, at sikre at vores kørende, sejlende, hus, inventar, kompressor, o2, mm vedligeholdes og vi altid har det materiel hjemme, som er nødvendigt.

Kontakt person:
Klaes Andersen
E: klaes@lythje-andersen.dk
T: 29620522

Medlemmer:
Per Grønbjerg, Klaus Skotte, Martin Hampen Christensen, Elisabeth Langvad

Ved tvivlsspørgsmål eller fejl på matriel, kontakt formanden@silkeborgdykkerklub.dk