Indmeldelse

  Navn

  Adresse

  Postnummer

  By

  Telefon nummer

  Mobil nummer

  e-mail

  Fødsesldag (skal udfyldes, DD-MM-ÅÅÅÅ)

  Dykker certifikater

  Medlems type

  Har eget udstyr

  Klubben må bruge fotos af dig på hjemmeside og sociale medier

  Klubben må oplyse dit navn, telefonnummer, e-mail, medlemsnummer på vores hjemmeside (der er kun adgang for medlemmer til listen)

  Klubben må sende dig nyheds e-mail og SMS (klub nyheder, ture, klub aftner mm)

  Erhverv

  Bemærkning

  Tast validerings koden captcha

  Svar på følgende