ABC prøve

I Silkeborg Frømandsklub kan du vælge at følge PADI eller CMAS uddannelses systemet, for sports/flaske dykning og CMAS systemet for snorkel dykning.

Dansk Sportsdykker Forbund har vedtaget en prøvestandard for snorkeldykker certifikater, hvor Silkeborg Frømandsklub følger disse. Hvis man ønsker at få udstedt et snorkel dykkercertifikat på et givent niveau, er det en forudsætning at eleven kan gennemføre prøverne overbevisende, for det niveau eleven ønsker at erhverve certifikat til.

Det er ikke noget prøvekrav ifølge CMAS eller PADI, at eleven kan gennemføre ABC prøve for sports/flaske dykning, men Silkeborg Frømandsklub har valgt, at eleven der ønsker at erhverve et CMAS sportsdykker certifikat, skal kunne gennemføre en ABC prøve på CMAS* niveau, modul B og C.
Hvis elven ønsker at erhverve et PADI certifikat, er det ikke et krav fra Silkeborg Frømandsklub at eleven kan gennemføre en ABC prøve, men eleven opfordres til at tage prøven.

Se prøvekrav her