Uddannelse

I Silkeborg Frømandsklub kan du vælge at følge PADI eller CMAS uddannelses systemet, for sports/flaske dykning og CMAS systemet for snorkel dykning.

CMAS uddannelsen for sports/flaske dykning, tilbydes kun for de vidergående uddannelser.

CMAS er i Danmark repræsenteret af Dansk Sportsdykker Forbund. Dansk Sportsdykker Forbund har siden forbundets start arbejdet for sikker dykning gennem grundig uddannelse, og i de sidste 20 år i nært samarbejde med de øvrige nordiske sportsdykkerforbund.

PADI er i Danmark repræsenteret af dykker centre og selvstændige instruktører. PADI er måske det mest udbredte dykker uddannelses system der findes i verdenen.

CMAS og PADI’ internationale certifikater kan anvendes overalt i verden som et »adgangskort« til deltagelse i dykninger, der ligger indenfor det respektive certifikats kvalificering.

Dansk Sportsdykker Forbund er en organisation under DIF, og er støttet af tipsmidlerne. Dansk Sportsdykker Forbund organisere alle dykkere, uanset hvilket certifikat du måtte have. Dansk Sportsdykker Forbund organisere medlemmer gennem en række frivillige foreninger over hele danmark.

De to uddannelsessystemer er begge tilrettelagt »trinvis« på en sådan måde, at afslutningen af et trin er en forudsætning for påbegyndelse af uddannelsen til næste »trin« som er en logisk og naturlig videreførelse af det tidligere lærte.

For klubber, deres medlemmer, instruktører og dykkerledere bør det understreges, at ingen må tage en anden sportsdykker med på dykninger, hvortil den pågældende ikke er uddannet og kvalificeret jf. disse bestemmelser.