CMAS sports dykning

I Silkeborg Frømandsklub kan du vælge at følge CMAS uddannelses systemet, for sports/flaske dykning.

I Silkeborg Frømandsklub skal du mindst være 16 år, før du kan følge CMAS systemet.

Inddeling i grader
Certifikatsystemet omfatter følgende »grader«, hvoraf kun graderne for sportsdykkere beskrives i dette afsnit. 1 stjernet sportsdykker (CMAS ONE STAR DIVER) 2 stjernet sportsdykker (CMAS TWO STAR DIVER) 3 stjernet sportsdykker (CMAS THREE STAR DIVER) 4 stjernet sportsdykker (CMAS FOUR STAR DIVER)

De enkelte grader er defineret nedenfor.

1 STJERNET SPORTSDYKKER (CMAS ONE STAR DIVER) Giver ret til flaskedykning med en erfaren sportsdykker. Uddannelsen til 1 STJERNET SPORTSDYKKER er en introduktion og grundlæggende uddannelse til sportsdykning, der har givet eleven lejlighed til at prøve og opleve dykning med apparatudstyr. På grundlag heraf, vil det som oftest blive besluttet, om han/hun vil fortsætte uddannelsen til 2 STJERNET SPORTSDYKKER CMAS TWO STAR DIVER) – eller stoppe på dette niveau.
Der udstedes normalt ikke 1-stjernede sportsdykkerbeviser.

2 STJERNET SPORTSDYKKER (CMAS TWO STAR DIVER) En sportsdykker, som har nogen erfaring i åbentvandsdykning, og regnes for klar til at deltage i dykninger sammen med en eller flere andre sportsdykkere. En 2 STJERNET SPORTSDYKKER har afsluttet den første egentlige uddannelse til sportsdykker, som kan kvalificere ham/hende til at deltage i dykninger indenfor hans/hendes erfaringsområde. En 2 STJERNET SPORTSDYKKER må i almindelighed anses for kvalificeret til at drage omsorg for sin egen/makkers sikkerhed.
En 2 STJERNET SPORTSDYKKER anses for at have tilstrækkelig uddannelse til at ledsage en 1 STJERNET SPORTSDYKKER under uddannelse.
Dette er den mest almindelige uddannelse i Silkeborg Frømandsklub.

3 STJERNET SPORTSDYKKER (CMAS THREE STAR DIVER) En færdiguddannet og erfaren sportsdykker, som anses for kvalificeret til at lede andre sportsdykkere af hvilken som helst grad under åbentvandsdykning. En 3 STJERNET SPORTSDYKKER har opnået den højeste sportsdykkeruddannelse indenfor CMAS’ uddannelsessystem. Han/hun må anses for at have viden, færdigheder og erfaring af et sådant omfang, at han/hun vil kunne lede andre sportsdykkere af alle grader på åbentvandsdykninger.
Silkeborg Frømandsklub uddanner 3-stjernede sportsdykkere.

4 STJERNET SPORTSDYKKER (CMAS FOUR STAR DIVER) En 3 STJERNET SPORTSDYKKER, som har viden, færdigheder og erfaring, der ligger langt over gennemsnit. Denne grad opnåes ikke ved at gennemgå en bestemt uddannelse, men er en grad, der tildeles sportsdykkere med mange års erfaring, med stor personlig viden og færdigheder.

Helbredsundersøgelse og helbredsattest
Før en elev påbegynder apparatdykning, skal han/hun have gennemgået en særlig helbredsundersøgelse på grundlag af Dansk Sportsdykker Forbunds helbredsattest.

Elever, hvis helbredsattest ikke umiddelbart har kunnet godkendes må ikke dykke med apparat før en godkendelse foreligger.

Sygdomme som astma, epilepsi, sukkersyge, kredsløbs- og lungesygdomme udelukker som hovedregel sportsdykning.

Ved yderligere uddannelse til en højere grad må helbredsattesten ikke være mere end 5 år gammel ved uddannelsens begyndelse.

Sportsdykkercertifikaters gyldighed
Et sportsdykkercertifikat er dokumentation for en tilfredsstillende gennemført uddannelse til en bestemt sportsdykkergrad. Et sportsdykkercertifikat har derfor ingen begrænset gyldighedsperiode. En sportsdykkers erfaring udtrykkes gennem hans/hendes logbog, der bør medføres på enhver dykning og sammen med certifikatet kunne forevises for den ansvarlige dykkerleder.

Pris
Kurset koster 3.400 kr, detil kommer indmeldelsesgebyr og kontingent til klubben for indeværende år, samt indmeldelsesgebyr og kontingent til forbundet for indeværende år.

Gebyret dækker Sportsdykkerhåndbogen, dykkertabel, teorimateriale, praktisk og teoretisk undervisning samt 2-stjernet sportsdykkercertifikat.

Beløbet tilbagebetales hvis eleven ikke består lægeundersøgelsen.

I kursusprisen er der ikke inkluderet udstyr, du skal derfor selv ud at købe dette.

Du skal selv træffe aftale med læge, vedr helbredsundersøgelse. Du skal bruge den af Dansk Sportsdykker Forbunds udarbejdet helbredsattest, som kan hentes her på hjemmesiden.

Prisen for et komplet sæt dykkerudstyr ligger fra ca. 10.000 kr. og opefter.

Varighed
Kurset starter i september, hvor undervisningen starter i svømmehal med snorkeldykning 1 gang om ugen indtil nytår. Snorkel undervisningen afsluttes med en ABC prøve, hvor eleven skal bevise basale snorkel dykkerfærdigheder.

Fra januar og indtil april undervises der i flaskedykning i svømmehal 1 gang om ugen.

Sideløbende med den praktiske undervisning i svømmehal er der teoriundervisning 1 gang om ugen, i perioden januar – marts, som afsluttes med en teoriprøve i slutningen af marts.

Fra april og til maj undervises der i flaskedykning i Almindsø 1 gang om ugen, samt enkelte dykkerture til havet i weekender, som afsluttes med en weekendtur med prøveaflæggelse i praktiske færdigheder i slutningen af maj måned.