Arbejdsdag 2016 v1

Det er tiden for den årlige arbejdsdag, hvor vi rydder op i klubhuset og får gjort hovedrent. Det lyder måske meget kedeligt, og noget som ”andre” må tage sig af – men jeg kan godt afsløre, at vi har et par hyggelige timer sammen, og der er ingen der får sved på panden.

Det er vigtigt at vi alle står sammen, og giver en hånd med, når der skal laves noget praktisk arbejde i klubben.

Der er pt følgende områder, vi gerne vil have taget fat på:

  • Oprydning og hovedrengøring i klubhuset
  • Efterse udendørs arealer og oprydning, reparation af evt defekter
  • Rense tagrender
  • LED lamper opsættes på værksted, med central tænd/sluk
  • Ventilation skal efterses, og gennemføres til over tag
  • Bord på værksted (vest) nedtages, dragter fjernes fra garageporten og skal hænge på skinner – hvis behov, bygges et nyt stativ til dragter. – således at der ikke hænger dragter foran porten
  • Terrasse sprøjtes med ukrudtsmiddel.

Skulle vi løbe tør for emner at arbejde med, går vi enten tidligt hjem, eller finder på noget andet at lave. Bliver vi ikke færdig, overføres emnet til næste år

Tilmeld dig på nedestående link, så vi ved hvor mange der kommer, husk der er gril bagefter

Følg mig