Ekstraordinær Generalforsamling

jfr vedtægter §10, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling

Da det ikke lykkes at besætte alle pladser i bestyrelsen ved vores ordinære generalforsamling har bestyrelsen efterfølgende arbejdet på at finde kandidater.

Dette er nu lykkedes at finde kandidater.

I følge klubbens vedtægter skal kassereren vælges på generalforsamlingen derfor denne ekstraordinære generalforsamling.

Se indkaldelse på link

EkstraordinærGeneralforsamling2013