Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne,

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i klubhuset, Almindsøvænget 9, Silkeborg. Klubben vil være vært med lidt kaffe/te og kage.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til formanden@cmasdivers.dk.