Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset, Almindsøvænget 9, Silkeborg.

Klubben vil være vært med lidt kaffe/te og kage.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til formanden@silkeborgdykkerklub.dk