Glemte sager i klubben

I klubben ligger der en masse flasker, og andet udstyr, som ikke er klubbens.

Ejeren af dette udstyr efterlyses.

Hvis ejer inden den 30/9-2017 ikke har lavet aftale om afhentning af udstyr, vil udstyret blive solgt, og penge tilfalder klubkassen. Udstyr der ikke kan sælges, bliver smidt ud.

Se nøje på nedenstående fotos, udstyr der er mærket med en rød ramme er i risiko gruppen for at blive solgt eller smidt ud.

Over hver udstyr er der mærket enten med et medlemsnummer, eller et spørgsmålstegn.

Der hvor der er et medlemsnummer kender vi ejeren, men ejeren er ikke længere medlem af klubben eller er passiv medlem. – Udstyr bedes afhentet.

Hvis der er mærket med spørgsmålstegn kender vi ikke ejeren, og ejeren bedes mærke udstyr med medlemsnummer. Hvis ejeren ikke længere er medlem / passiv medlem, bedes udstyret afhentes.

Det er vigtigt, at du kontrollere om noget af dit udstyr er mærket med en rød ramme, og kontakter kluben, så vi kan lave en aftale om udstyret.

Medlemmer af klubben, er velkommen til, at have deres grej til at ligge i klubben, men husk det skal være tydeligt mærket med dit navn og medlemsnummer. Husk desuden, at klubben ikke har nogen forsikring der dækker evt tyveri eller skader på privat udstyr, hvorfor vi opfordre til, at dit personlige grej altid ligger der hjemme