Livredder vagt søges

Det er et krav fra kommune at der er livredder i svømmehallen, når der svømmes mandag og fredag, men Silkeborg Frømandsklub skal selv etablere livredder beredskab.

Klubben søger hjælpere der kan være i svømmehallen, som kan fungere som livreddere i tilfælde af en nødsituation. Ligeledes har vagten ansvaret for, at der er ryddet op, når klubben forlader svømmehallen.

Alle der skal være livredder, skal gennemføre en bassinprøve årligt, klubben arrangere og betaler for dette kursus.

Alle instruktører og hjælpe instruktører skal gennemføre dette kursus, men indgår kun i vagtordning efter eget ønske.

Hvis der ikke kan etableres et livredder korps, skal klubben enten købe livredder på timebasis, eller lukke ned for svømning. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver etableret et hjælperkorps.

DGI Bassinprøven afholdes som et DGI-kursus og består af et 3-timers førstehjælpskursus i HLR (Hjerte-Lunge-Redning) efterfulgt af en individuel praktiskprøve i svømmehallen.

Se mere vedr. prøven her:

http://www.e-pages.dk/dgi/638/

Book dig til prøven i kalender, eller kontakt ole på e-mail webmaster@cmasdivers.dk eller telefon 20 23 10 00

Prøven afholdes den 22/2 kl 16:00 til 21:00, vi starter i klubhuset og fortsætter i svømmehallen