Nitrox mærker

Der er indkøbt Nitrox streamer og o2 service mærker.

Nitrox

De ligger i en A4 kuvert i baglokale til baren, og prisen er som følger

  • Nitrox streamer: 35 kr
  • o2 service: 20 kr

Afregnes kontant på mobile pay, når man tager nogle. Nummer står på prislisten i baren