Nyhedsbrev Silkeborg Frømandsklub, April 2016

Velkommet til årets første nyhedsbrev fra bestyrelsen

I dette nyhedsbrev kan du læse om konstituering af bestyrelse, vores nye informations politik, vedligehold af kompressor, ombygning af luftbank, bådfører kursus og arbejdsdag i klubhuset.

Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen har haft årets første bestyrelsesmøde, og har konstitueret sig.

Formand: Martin Hampen Christensen (direkte valgt på general forsamling 2016)
Næstformand: Ole Aggerholm
Kasserer: Kim Winckler Pedersen (direkte valgt på general forsamling 2015)
Bestyrelses medlemmer: Per Grønbjerg, Simon Stoffregen

Informations politik
Et nyheds brev som dette, kan du forvente at se et par gange om året. Bestyrelsen ønsker at informere bredere ud, omkring det arbejde der pågår i bestyrelsen. Det er bestyrelsens håb, at det vil blive velmodtaget, og håber også, at det kan åbne for mere dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Har du et spørgsmål eller problem, må du meget gerne henvende dig direkte til en af os i bestyrelsen.

Et anden informations tiltag er, at du fremover kan læse referarter fra bestyrelsesmøderne, på vores hjemmeside. Du finder disse under dokumenter, du skal dog være logget ind, for at kan se dokumentet. Skulle du have et spørgsmål til referat, skal du tage fat i formanden eller næstformanden.

Vedligehold af kompressor
Vores kompressor har netop fået udført en luft analyse, og igen i år er luftkvalitet helt i top. Hvis du vil se analysen, find den i kompressor logbogen. Det er dejligt at se, at vores dobbelt filter fungere efter hensigten.

Der vil blive skiftet olie på kompressor snarest, oliestand er meget lav. Olie niveau skal være mellem min. og maks på oliepind, jfr vores guide på væggen. Luftfilter skiftes ved samme lejlighed, dette må maks køre 10 timer.

Olie skiftes en gang om året, og ellers påfyldes der olie efter behov.

Skulle olie gå lidt under min, eller filter kører et par timer over – sker der ikke noget ved det, men husk at skrive til Martin, så det kan blive udbedret.

Desværre er vores kompressor meget utæt, der fiser meget luft ud. Der monteres en nyt fyldepanel og utætte rør tætnes, inden sommerferien.

Ombygning af luftbank
De sidste mange mange mange år, er det blevet drøftet hvad der skal ske med vores luftbank, skiftende bestyrelser og medlemmer har alle haft en mening til hvad der skal ske.
På sidste bestyrelsesmøde blev der taget en beslutning, som iværksættes nu, og afsluttet inden sommerferien.

  • De blå O2 flasker fast monteres på væggen med beslag (er allerede sket, Tak til Klaus Skotte)
  • De 3 luft flasker, der monteres en ny skinne på væg, og en kæde sætte rundt om
  • Der laves 3 luftudtag, som alle kan give ca 10 bar, til at tørre flasker med. Samt der monteres et rør, med små huller, man kan sætte op i flasken der skal renses
  • Der monteres en hane ved kompresser, så man kun skal åbne for hanen for at fylde luftbank, således at man fremover ikke skal bruge en fyldeslange
  • Flasker er ikke i 02 service, og der vil ikke være udtag til at fylde flasker, da de kun skal bruges til at tørre flasker med
  • En af flaskerne skal til trykprøves
  • De sidste to flasker har meget rust indvendig, og skal renses, hvis en i klubben har adgang til en billig sandblæser, så kontakt Ole eller Martin.

Bådfører kursus
Hvis der er nogen af de nye eller gamle medlemmer, der vil på bådfører listen, og derved må tage båden til dykkerturer, skal henvende sig til Ole Aggerholm, som så planlægger et antal kursus dage.

Det er en forudsætning, at du mindst har speedbåds bevis, for at må sejle båden

Arbejdsdag i klubhuset
Den 21/5-2016 vil der være arbejdsdag i klubhuset, vi afslutter dagen med gril

Der er masser af opgaver, og nogle der passer til alles niveau

Tilmeld dig i vores kalender på hjemmesiden

Små nyt
Per laver et jordanker i garage, til at låse båden fast
Klaus Skotte har fået en hjælper i klubhuset, som er Jens Nørholm – til de praktiske småting
Nøgler til klubhuset og klubhuset, kan rekvireres fra Ole

På vegne af bestyrelsen
Ole