Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00 pt som virtuelt møde, link kommer i mail med endelig dagsorden. Bestyrelsen og dirigent vil om muligt være i klubhuset.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til formanden@silkeborgdykkerklub.dk

Ønsker du at stille op til en bestyrelses post, så kontakt formanden.

www.silkeborgdykkerklub.dk/om-klubben/vedtaegter/