Valg til formandspost

Martin har grundet manglende tid, ønsket at fratræde hans post som formand for bestyrelsen i Silkeborg Frømandsklub, et år før tid.

Det er vi naturligvis kede af i bestyrelsen, Martin har i mange år været aktiv som bestyrelsesmedlem og de seneste år som formand, og har lagt et stort stykke arbejde både i bestyrelsen og med de praktiske opgaver i klubben.

På den forekommende generalforsamling den 23/2-2017, vil der under punkt for valg til bestyrelsen, blive afholdt formandsvalg for et år. – evt indsigelser om proceduren, bedes sendt til info@silkeborgdykkerklub.dk – hvorefter der i stedet vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af Marts.