Nyt sten-rev ved Århus havn

Dansk Naturfredningsforening, Århus, i fuld gang med et rev-genopretningsprojekt ved Århus Havn.

Aarhus Kommune har ført ca. 1.100 ton sten fra tidligere stenrev tilbage til havet ved Aarhus Ø. Stenrevet vil tiltrække fisk, sæler og marsvin og give byens borgere og turister naturoplevelser tæt på byen

Igennem de sidste mange årtier er stenrev i Aarhus Bugt blevet ødelagt ved, at sten herfra blandt andet er brugt til at bygge mole- og kajanlæg. Det nye 10 meter brede og 5-7 meter lange stenrev skal derfor ses som et naturgenopretnings-projekt, hvor stenrevssten, som i disse måneder dukker frem i forbindelse med byggerierne på Aarhus Ø, gives tilbage til naturen.

Aarhus Ø har allerede et kunstigt stenrev i form af den udvendige kystsikring, som bugt-promenaden løber langs. Men hvor stenene i den udvendige kystsikring er sprængt ud af klipper og har en kantet form, er stenene til det nye rev ledeblokke fra bl.a. Norge og Sverige, som er transporteret af isen under istiden, og som er blevet slidt og afrundede under transporten. Et stenrev med de afrundede sten skaber de bedste forudsætninger for et rigt dyre- og planteliv.

se mere på:

http://www.debynaerehavnearealer.dk/stenrev